ksolat@olat.com.cn +86-512-57713358

Cách thực hiện với hiệu ứng in không hoàn hảo trong quá trình in

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2023-03-15      Nguồn:Site

Tin nhắn của bạn

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

In the process of printing, the graphics or trademarks appear unclear, incomplete, margins, spots and other problems will greatly reduce the production efficiency, but also increase the production cost. Is the production enterprise production is also a headache, printing head printing pattern trademark appeared edge how to do?

It can be analyzed and solved from three aspects.

1. Ink or paint problems, the consistency of the ink or paint itself affects the printed graphic trademark, especially the clarity and margin, so the consistency needs to be adjusted before using the ink on the printing machine

2. The problem of the pad printing machine, the pad printing machine needs to set the speed and time of the contact time with the product should be set accurately.

3. The problem of rubber head. The leveling of rubber head will lead to printing margins. Some convex rubber head can be selected to replace the problem. The surface roughness and integrity of the printing rubber head, the surface of the rubber head can not be too smooth, there is the service life of the printing rubber head, the use of cracks will also lead to the appearance of hair edges, in this case many customers are the printing rubber head for scrap treatment.


Nhà sản xuất máy in chuyên nghiệp tại Trung Quốc.

Danh Mục Sản Phẩm

Liên Hệ Chúng Tôi
Cel: +86 - 13862636990
E-mail: ksolat@olat.com.cn
Add: Zhangji Road, No.9, Kunshan city, Jiangsu Province, China
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY IN OLAT
ĐT: 0356.590.688、0388.276.588
Email: olatmay@gmail.com
Địa chỉ: KHU PHỐ MẠO VĂN, PHƯỜNG PHƯƠNG MAO, THỊ TRẤN QUẾ VŨ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Nhà

Bản quyền © 2023 Công ty TNHH Công nghiệp Máy in Côn Sơn Olat Bảo lưu mọi quyền. Sơ đồ trang web |Hỗ trợ bởi chìong