ksolat@olat.com.cn +86-512-57713358

Dữ liệu xuất nhập khẩu thiết bị và in ấn của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2024-06-21      Nguồn:Site

Tin nhắn của bạn

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

Tổng quan
1. Do Cục Thống kê Quốc gia công bố
Năm 2023, nền kinh tế quốc gia sẽ phục hồi và cải thiện, phát triển chất lượng cao sẽ được nâng cao vững chắc.Năm 2023, đối mặt với môi trường quốc tế phức tạp, khắc nghiệt cũng như những nhiệm vụ gian khổ về cải cách, phát triển và ổn định trong nước, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, các địa phương, ban ngành sẽ tận tâm thực hiện các quyết định, sắp xếp. của Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước, kiên trì ổn định chung là tìm kiếm sự tiến bộ, thực hiện đầy đủ, chính xác và toàn diện quan niệm phát triển mới, đẩy nhanh xây dựng mô hình phát triển mới, đi sâu cải cách và đổi mới một cách toàn diện. mở cửa, tăng cường nỗ lực kiểm soát vĩ mô, tập trung mở rộng nhu cầu trong nước, tối ưu hóa cơ cấu, tăng cường niềm tin, ngăn ngừa và giải quyết rủi ro, và nền kinh tế nước ta Sự phục hồi đang được cải thiện, cung và cầu đang dần cải thiện, chuyển đổi và nâng cấp được tích cực thúc đẩy, việc làm và giá cả nhìn chung ổn định, bảo vệ sinh kế của người dân mạnh mẽ và hiệu quả, phát triển chất lượng cao tiến bộ vững chắc và đạt được thành công các mục tiêu dự kiến ​​chính.
Từ góc độ tăng trưởng kinh tế, GDP của nước tôi sẽ vượt 126 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2023 và tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh hơn 2,2 điểm phần trăm so với năm 2022.Nhìn vào các quý, nó cho thấy xu hướng thấp ở đầu, cao ở giữa và ổn định ở cuối, và xu hướng tốt được củng cố hơn nữa.Tính theo mức giá tương đương, mức tăng trưởng kinh tế vào năm 2023 sẽ vượt quá 6 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với tổng kinh tế hàng năm của một quốc gia cỡ trung bình.GDP bình quân đầu người tăng đều đặn, đạt 89.000 nhân dân tệ vào năm 2023, tăng 5,4% so với năm trước; về giá cả, giá cả nhìn chung duy trì mức tăng vừa phải, với CPI hàng năm tăng 0,2% và CPI cơ bản tăng thêm 0,7%.
2. Thực trạng chung về thống kê hải quan
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, xuất khẩu thương mại tổng hợp là 2,2 nghìn tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu là 1,7 nghìn tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.Từ góc độ cán cân thanh toán, xuất khẩu hàng hóa tăng 0,6% trong cả năm và dự trữ ngoại hối vượt quá 3,2 nghìn tỷ USD vào cuối năm.
Dữ liệu xuất nhập khẩu thiết bị và in ấn của Trung Quốc
1. Thiết bị in ấn
Số liệu xuất nhập khẩu thiết bị in từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023 được thể hiện trong Bảng 1.

(1) Máy in offset
1) Máy in offset trên web
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, Trung Quốc đã xuất khẩu 121 máy in offset web, với giá trị 19,57 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.8 chiếc được xuất khẩu sang Tây Ban Nha với trị giá 2,7 triệu USD; 27 chiếc được xuất khẩu sang Việt Nam với trị giá 2,42 triệu USD; 7 chiếc được xuất khẩu sang Ý với trị giá 2,31 triệu USD; triệu USD; xuất khẩu sang Nga 5 chiếc, trị giá 1,89 triệu USD; Xuất khẩu 10 chiếc sang Indonesia, trị giá 1,75 triệu USD.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, 139 máy in offset web đã được xuất khẩu với giá trị 27,14 triệu USD.Trong đó, 27 chiếc được xuất khẩu sang Ý với tổng trị giá 8,39 triệu USD; 25 chiếc được xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ với tổng trị giá 4,96 triệu USD và 10 chiếc được xuất khẩu sang Tây Ban Nha với tổng trị giá 3,36 USD. triệu.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 80 máy in offset web (bao gồm cả máy in web dạng thương mại và các sản phẩm khác) đã được nhập khẩu với tổng số tiền là 31,82 triệu USD, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái.58 chiếc được nhập khẩu từ Nhật Bản, trị giá 15,4 triệu USD; 11 chiếc được nhập khẩu từ Đức, trị giá 13,87 triệu USD (trong đó có 1 chiếc được nhập khẩu từ Đức về Thiên Tân vào tháng 7/2023, trị giá 10,81 triệu USD); Pháp, trị giá 10,81 triệu USD.Khối lượng nhập khẩu kết hợp của Nhật Bản và Đức chiếm 92% tổng khối lượng nhập khẩu.
2) Máy in offset tờ rời (trừ máy in offset một màu)
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 1.149 máy in offset dạng tờ đã được xuất khẩu, với giá trị 160 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, 556 chiếc được xuất khẩu sang Ấn Độ với trị giá 20,09 triệu USD; 87 chiếc được xuất khẩu sang Việt Nam với trị giá 18,12 triệu USD; 12 chiếc được xuất khẩu sang Nhật Bản với trị giá 14,54 triệu USD và 58 chiếc được xuất khẩu sang Hoa Kỳ; Hoa Kỳ, trị giá 11,91 triệu USD.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, 544 máy in offset dạng tờ đã được xuất khẩu, với giá trị 120 triệu USD.Trong đó, có 36 chiếc được xuất khẩu sang Mỹ với tổng trị giá 18,15 triệu USD, đứng đầu về giá trị.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 877 chiếc được nhập khẩu, trị giá 620 triệu USD.Trong đó, nhập khẩu từ Đức là 460 triệu USD, chiếm khoảng 3/4 tổng giá trị nhập khẩu; nhập khẩu từ Nhật Bản là 150 triệu USD.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, tổng cộng 961 máy in offset dạng tờ được nhập khẩu, trị giá 600 triệu USD, trong đó 677 chiếc được nhập khẩu từ Đức, trị giá 430 triệu USD; với giá trị 170 triệu USD.
(2) Máy in flexo
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, tổng cộng 38 máy in flexo được nhập khẩu với trị giá 17,8 triệu USD, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, 5 máy in flexo được nhập khẩu từ Đức với trị giá 12,39 triệu USD, chiếm 70% tổng giá trị nhập khẩu; 7 chiếc được nhập khẩu từ Italy với trị giá 3,67 triệu USD; trị giá 1,03 triệu USD và 1 chiếc được nhập khẩu từ Thụy Sĩ, trị giá 490.000 USD.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 142 máy in flexo đã được xuất khẩu với giá trị 116 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.Điểm đến có giá trị xuất khẩu cao nhất là Nga với 118 chiếc trị giá 26,32 triệu USD; tiếp theo là Việt Nam với 114 chiếc trị giá 8,76 triệu USD; Saudi Arabia với 131 chiếc trị giá 7,33 triệu USD; Italy 10 chiếc trị giá 5,55 triệu USD.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, 2.236 máy in flexo đã được xuất khẩu, trị giá 100 triệu USD.Trong đó, giá trị cao nhất là xuất khẩu sang Việt Nam với 524 chiếc, trị giá 16,11 triệu USD; 195 chiếc được xuất khẩu sang Ấn Độ, trị giá 7,58 triệu USD; 70 chiếc trị giá 7,34 triệu USD.
(3) Máy in ống đồng
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 31 máy in ống đồng được nhập khẩu với trị giá 10,91 triệu USD, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái.Các nước có nguồn nhập khẩu có giá trị cao nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ.Trong đó, 4 chiếc được nhập khẩu từ Nhật Bản với tổng trị giá 3,15 triệu USD; 5 chiếc được nhập khẩu từ Hàn Quốc với tổng trị giá 2,98 triệu USD; và 3 chiếc được nhập khẩu từ Thụy Sĩ với tổng trị giá 2,28 triệu USD.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 1.278 máy in ống đồng đã được xuất khẩu, đạt giá trị 61,72 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, 303 chiếc được xuất khẩu sang Việt Nam với tổng trị giá 12,97 triệu USD; 76 chiếc được xuất khẩu sang Ấn Độ với tổng trị giá 8,32 triệu USD; 52 chiếc được xuất khẩu sang Thái Lan với tổng trị giá 6,32 triệu USD. ; 45 chiếc được xuất khẩu sang Indonesia, với tổng trị giá 4,45 triệu USD; và 15 chiếc được xuất khẩu sang Nhật Bản, với tổng trị giá 3,06 triệu USD.
2. Thiết bị in ấn
Số liệu xuất nhập khẩu thiết bị in từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023 được thể hiện trong Bảng 2.

(1) Vật liệu tấm
1) Phiên bản PS
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 34,2 triệu m2 tấm PS đã được xuất khẩu, đạt kim ngạch 100 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc có số lượng lớn nhất là 9,6 triệu m2 và cao nhất là 25,79 triệu USD.Giá trị xuất khẩu tiếp theo là Bangladesh, Ấn Độ và Türkiye.
Cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu sẽ là 45,9 triệu m2, trị giá 140 triệu USD.
So với xuất khẩu, nhập khẩu phiên bản PS đều nhỏ hơn về số lượng cũng như giá trị.
2) Phiên bản CTP
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, phiên bản CTP sẽ được xuất khẩu tới 186 triệu m2, với số tiền 580 triệu USD.Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Hà Lan cao nhất là 84,11 triệu USD, 20 triệu m2; tiếp theo là Hàn Quốc 20,32 triệu m2, 59,65 triệu USD; Ấn Độ 12,79 triệu m2, 38,68 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ 9,57 triệu m2; , 28,38 triệu đô la Mỹ.
So với lượng xuất khẩu của phiên bản CTP, số lượng và giá trị nhập khẩu của phiên bản CTP đều nhỏ hơn.
3) Tấm in linh hoạt
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 629.000 m2 tấm in flexo đã được nhập khẩu, trị giá 31,78 triệu USD.Tấm flexo nhập khẩu chủ yếu đến từ các nước phát triển.Các nước nguồn có lượng nhập khẩu lớn nhất là Đức và Nhật Bản. Tổng lượng nhập khẩu của hai nước là 456.000 m2, chiếm 73% tổng lượng nhập khẩu.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 656.000 m2 tấm in flexo đã được xuất khẩu, trị giá 23,9 triệu USD.Xét về số lượng và giá trị, thị trường xuất khẩu lớn nhất là Nga với 160.000 m2, trị giá 5,49 triệu USD; tiếp theo là Việt Nam, Ấn Độ, Bỉ và Indonesia.
(2) Mực
1) Mực in đen
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 1633 tấn mực đen được nhập khẩu, trị giá 51,57 triệu USD.Trong đó, lượng nhập khẩu lớn nhất là từ Nhật Bản là 621 tấn, trị giá 21,41 triệu USD, chiếm khoảng 38% tổng lượng nhập khẩu; tiếp theo là Anh, Singapore, Hàn Quốc, Đức, Pháp và các nước khác; Hoa Kỳ.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 3731 tấn mực đen đã được xuất khẩu với số tiền 17,47 triệu USD.Trong đó, Nga xuất khẩu nhiều nhất với 412 tấn, trị giá 2,79 triệu USD; tiếp theo là Indonesia với 393 tấn, trị giá 1,78 triệu USD.
2) Các loại mực in khác
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 6377 tấn mực in khác đã được nhập khẩu, trị giá 210 triệu USD.Nguồn nhập khẩu lớn nhất là Nhật Bản với 1.610 tấn, chiếm 1/4 tổng lượng nhập khẩu và số lượng là 72,9 triệu USD, chiếm 1/3 tổng lượng nhập khẩu.Nhập khẩu 119 tấn từ Thụy Sĩ với số lượng 31,11 triệu USD, đứng thứ hai về số lượng.Nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 943 tấn, trị giá 23,14 triệu USD, đứng thứ 3 về giá trị.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, lượng nhập khẩu giảm 775 tấn so với cùng kỳ năm trước, nhưng số lượng tăng 7,48 triệu USD.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 32.000 tấn mực in khác được xuất khẩu, đạt 150 triệu USD. Trong đó, Nga xuất khẩu nhiều nhất về số lượng, 19,2 triệu USD, 2246 tấn; tiếp theo là Việt Nam, 16,27 triệu USD, Indonesia, 4131 tấn; 11,85 triệu USD, 2738t.
(3) Mực in phun gốc nước
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 37.000 tấn mực in phun gốc nước đã được xuất khẩu, đạt kim ngạch 260 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.Thị trường có giá trị xuất khẩu lớn nhất là Ấn Độ, 6222 tấn, 30,92 triệu USD; Pakistan đứng thứ hai, 4393 tấn, 24,26 triệu USD; Indonesia đứng thứ ba, 2247 tấn, 17,35 triệu USD; Hoa Kỳ đứng thứ tư, 1146 tấn, 14,59 triệu USD; thứ năm, 1650 tấn, 14,36 triệu USD.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 5.400 tấn mực in phun gốc nước đã được nhập khẩu, trị giá 130 triệu USD.Trong đó, Malaysia nhập khẩu nhiều nhất với 1815 tấn, 63,36 triệu USD, chiếm một nửa tổng giá trị nhập khẩu; tiếp theo là Nhật Bản, 1398 tấn, 29,71 triệu USD.
3. Ấn phẩm
Số liệu xuất nhập khẩu ấn phẩm từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023 được thể hiện ở Bảng 3.

(1) Sách, tờ rơi và ấn phẩm tương tự khác
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 351.000 tấn sách, tờ rơi và các ấn phẩm in tương tự khác đã được xuất khẩu, với giá trị 1,02 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Hoa Kỳ cao nhất đạt 460 triệu USD, 15,7 tấn, chiếm 45% tổng lượng và giá trị xuất khẩu.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 14.700 tấn sách, tờ rơi và ấn phẩm in tương tự khác đã được nhập khẩu với số tiền 300 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, giá trị nhập khẩu từ Anh là cao nhất, 55,82 triệu USD, 2118 tấn.
(2) Quảng cáo thương mại, catalogue và các tài liệu in ấn khác không có giá trị thương mại
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 40.000 tấn quảng cáo thương mại, catalogue và các ấn phẩm in khác không có giá trị thương mại đã được xuất khẩu, với giá trị 330 triệu USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Thị trường xuất khẩu có giá trị cao nhất là Hoa Kỳ với 50,71 triệu USD, 6886 tấn; Việt Nam đứng thứ hai với 38,66 triệu USD, 4403 tấn.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 2066 tấn quảng cáo thương mại, catalogue và các ấn phẩm in ấn khác không có giá trị thương mại đã được nhập khẩu, với tổng số tiền là 25,85 triệu USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
(3) Các ấn phẩm khác trên giấy
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 49.000 tấn ấn phẩm giấy khác đã được xuất khẩu, với số tiền 290 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.Thị trường xuất khẩu có giá trị cao nhất là Nhật Bản, 48,46 triệu USD, nhưng trọng lượng tương đối nhỏ, chỉ 760 tấn; tiếp theo là Hoa Kỳ, 47,16 triệu USD, 9648 tấn; thứ ba là Việt Nam, 36,35 triệu USD, 13.000 tấn.
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, 2890 tấn ấn phẩm giấy khác đã được nhập khẩu, với số tiền 180 triệu USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, giá trị nhập khẩu từ Hoa Kỳ là cao nhất với 35,9 triệu USD, 451 tấn; nhập khẩu từ Singapore là 28,38 triệu USD, 93 tấn; nhập khẩu từ Đức là 18,93 triệu USD, 32 tấn.
Phần kết luận
1. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, xuất nhập khẩu thiết bị in
(1) Máy in offset web nhập khẩu là 3,18 triệu USD, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng tương đối lớn; trong cùng thời gian, giá trị xuất khẩu của máy in offset web giảm 28%.
Xuất khẩu máy in offset dạng tờ (không bao gồm máy in offset một màu) là 160 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.Giá trị nhập khẩu máy in offset dạng tờ (không bao gồm máy in offset một màu) vẫn tương đối lớn, đạt 620 triệu USD.Trong đó, nhập khẩu từ Đức là 460 triệu USD, chiếm khoảng 3/4 tổng giá trị nhập khẩu; nhập khẩu từ Nhật Bản là 150 triệu USD.
(2) Giá trị nhập khẩu máy in ống đồng giảm 55%, mức giảm tương đối lớn.
2. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, xuất nhập khẩu thiết bị in
(1) Giá trị xuất khẩu phiên bản PS giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.
(2) Tấm flexo nhập khẩu chủ yếu từ các nước phát triển.Các nước nguồn có lượng nhập khẩu lớn nhất là Đức và Nhật Bản. Tổng lượng nhập khẩu của hai nước là 456.000 m2, chiếm 73% tổng lượng nhập khẩu.
(3) Giá xuất khẩu bình quân mực đen là 4.700 USD/tấn, giá nhập khẩu bình quân là 32.000 USD/tấn.Giá xuất khẩu bình quân của các loại mực in khác là 4.700 USD/tấn, giá nhập khẩu bình quân là 33.000 USD/tấn.Giá nhập khẩu gấp khoảng 7 lần giá xuất khẩu.
3. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, căn cứ số liệu thống kê xuất nhập khẩu ấn phẩm, Hoa Kỳ là một trong những thị trường lớn về xuất khẩu ấn phẩm.Nhà sản xuất máy in chuyên nghiệp tại Trung Quốc.

Danh Mục Sản Phẩm

Liên Hệ Chúng Tôi
Cel: +86 - 13862636990
E-mail: ksolat@olat.com.cn
Add: Zhangji Road, No.9, Kunshan city, Jiangsu Province, China
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY IN OLAT
ĐT: 0356.590.688、0388.276.588
Email: olatmay@gmail.com
Địa chỉ: KHU PHỐ MẠO VĂN, PHƯỜNG PHƯƠNG MAO, THỊ TRẤN QUẾ VŨ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Nhà

Bản quyền © 2023 Công ty TNHH Công nghiệp Máy in Côn Sơn Olat Bảo lưu mọi quyền. Sơ đồ trang web |Hỗ trợ bởi chìong